Wie Draait?

Dj: Non-Stop
Programma: Zwarte kat
Tijd: 13:00 - 18:00
Genre: Nederlands

Schijf van de week 45

WinampWmp

Politiek

NOS Politiek
 1. In de gemeenten zijn ze de grote afwezigen, jongeren zijn nauwelijks vertegenwoordigd in het lokale bestuur. Slechts 10 procent van alle raadsleden en 7 procent van alle wethouders is jonger dan 30. Het aantal burgemeesters onder de 30: nul. En de gemiddelde leeftijd van gemeentebestuurders wordt steeds hoger. Dat is een probleem, want de stem van een hele generatie wordt zo nauwelijks gehoord.

  In een nieuwe serie 'De stem van de jongeren' belichten we de dromen en daden van de jeugd. Hoe kijken ze aan tegen de samenleving en de politiek? Vandaag twee politici die de uitzondering zijn: de jongste wethouder en het jongste raadslid van Nederland.

  Handig excuus

  Die jongste wethouder is de 23-jarige Peter Raaijmakers. Op zijn 17de belandde hij in de politiek. "Ik wil iets betekenen voor de gemeenschap en heb altijd al interesse gehad voor het openbaar bestuur, voor geschiedenis. Ik hield me daar gewoon al jong mee bezig."

  Raaijmakers is wethouder in Sint-Michielsgestel, een gemeente met zo'n 30.000 inwoners in Noord-Brabant. De burgemeester is blij met de bijdragen van zijn jonge mede-bestuurder. "Het geeft een heel andere dynamiek. Hij kijkt op een andere manier naar dossiers en geeft ook wel een verfrissende blik op zaken", zegt Han Looijen.

  Zijn jonge leeftijd is vaak een handig excuus, zegt Raaijmakers. "Een frisse blik of een andere suggestie wordt eerder geaccepteerd. En het helpt ook dat we een combinatie hebben in de raad: ik ben 23, de oudste is 61 jaar. Dat is een mooie afspiegeling."

  Scherp

  De 18-jarige Noah Brok is het jongste raadslid in Nederland. Al op zijn 16de werd hij voor een lokale partij gekozen in de gemeenteraad van Heusden. "Het leuke van de gemeenteraad is het debatteren met elkaar over onderwerpen die in de gemeente actueel zijn", zegt hij.

  De familie Brok is niet per se een politiek gezin. Vader Brok houdt zich zelfs helemaal niet met politiek bezig. Zijn zoon Noah moet het hebben van tweelingbroer Roman. Ook die is politiek geïnteresseerd, al is het van een andere politieke kleur. De politieke discussies tussen de twee houden beiden scherp.

  Bekijk de discussies tussen de broertjes Brok hieronder:

 2. Er komt voorlopig geen systeem waarbij slachtoffers van kinderporno een melding krijgen als beeldmateriaal van hen opduikt in een strafzaak of op internet. Minister Dekker had de Tweede Kamer toegezegd dat hij zo'n 'notificatiesysteem' zou laten onderzoeken. Dat heeft hij inmiddels gedaan en de onderzoekers zetten grote vraagtekens bij invoering. Dekker schrijft aan de Kamer dat ook hij het opzetten van zo'n systeem op dit moment onverstandig vindt.

  Achtergrond van het onderzoek is de gedachte dat slachtoffers van kinderporno of hun ouders er belang bij kunnen hebben om te weten waar het materiaal is gepubliceerd en of het een rol speelt in strafzaken. De slachtoffers zouden dan bijvoorbeeld een schadevergoeding kunnen eisen.

  Victimisatie

  Dekker en de onderzoekers wijzen op het mogelijke gevaar van 'secundaire victimisatie'. Dat betekent dat mensen die aan het herstellen zijn van het trauma dat misbruik bij hen heeft veroorzaakt steeds weer geconfronteerd worden met nieuwe meldingen, zonder dat de verspreiding een halt kan worden toegeroepen, en dat dat juist belastend kan zijn.

  De onderzoekers benadrukken verder dat het met de huidige stand van de techniek "zonder draconische investeringen" feitelijk onhaalbaar is om het hele internet te doorzoeken op de aanwezigheid van beeldmateriaal.

  "Een slachtoffer kan geen zekerheid worden geboden over de vraag of het beeldmateriaal wel of niet vervaardigd en verspreid is", schrijft Dekker aan de Kamer. Hij voegt eraan toe dat "alleen al het doorzoeken van gegevensdragers op bekend identiek beeldmateriaal ten koste kan gaan van de capaciteit die de politie heeft om onderzoek te doen naar acute misbruiksituaties".

  Volgens de onderzoekers zeggen de slachtoffers die ze hebben gesproken unaniem dat een meldingssysteem niet ten koste mag gaan van nieuwe slachtoffers.

  Soortgelijk systeem in de Verenigde Staten

  In de Verenigde Staten bestaat al wel een soortgelijk meldingssysteem. Mocht op termijn blijken, dat daar de meldingen positieve effecten hebben voor de slachtoffers, zal Dekker nog eens naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid in Nederland kijken.

  De minister noemt de aanpak van online seksueel kindermisbruik een belangrijk speerpunt van het kabinet. Hij benadrukt dat het kabinet daarvoor al diverse maatregelen heeft genomen, zoals het inzetten van bestuurlijke sancties als een bedrijf zijn server na een melding van kinderporno niet zorgvuldig schoont.

 3. Bijna de volledige oppositie in de Tweede Kamer, van links tot rechts, heeft forse kritiek op de plannen die het kabinet gisteren presenteerde om uit de stikstof- en PFAS-problemen te komen. De Kamer debatteert vandaag over het eerste pakket maatregelen.

  Partijen als de PVV en de SGP vragen zich af of die maatregelen wel echt nodig zijn. "Waar is het gezond verstand gebleven?", vroeg SGP'er Roelof Bisschop. De neerslag van stikstof in de natuur is volgens hem vaak helemaal niet te meten. "Een gans die een keer poept scheidt meer stikstof uit dan sommige van deze maatregelen opleveren."

  Hoogverraad aan automobilisten

  PVV-leider Geert Wilders betoogde dat het juist heel erg goed gaat met de natuur de afgelopen jaren. Ook de stikstofuitstoot neemt volgens hem af. "Iedereen wordt bang gemaakt, gezonde bedrijven worden kapotgemaakt."

  Het verlagen van de maximumsnelheid noemde Wilders "hoogverraad aan de automobilisten". "We hebben geen stikstofprobleem, maar een Rutte-probleem."

  Thierry Baudet van Forum voor Democratie was het met hem eens. "Er is geen land ter wereld waar het zo goed gaat met de natuur als in ons land. We hebben de mooiste bossen, de beste stranden, de lekkerste haring en de lekkerste kibbeling op het strand!" Volgens Baudet moet het kabinet de stikstofnormen gelijktrekken met die van Duitsland. Die is volgens hem 140 keer minder streng.

  Maar ook linkse partijen als de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn boos. GroenLinks-leider Jesse Klaver sprak van "een wanprestatie", vooral omdat in de voorstellen van het kabinet ook de mogelijkheid wordt opengehouden dat kleine natuurgebieden die er slecht voor staan geschrapt worden.

  "De natuur is vogelvrij verklaard", verweet Klaver vooral regeringspartij D66. Maar volgens Tjeerd de Groot van die partij gebeurt dat alleen in het uiterste geval, en wordt de natuur op andere plekken weer versterkt.

  Een jaar verspeeld

  De linkse oppositie vindt ook dat het kabinet veel te lang heeft gewacht met het nemen van maatregelen. "We hebben een jaar verspeeld", zei William Moorlag van de PvdA, doelend op de Europese rechter, die vorig jaar al vraagtekens zette bij het Nederlandse stikstofbeleid.

  Ondanks alle kritiek lijken de plannen van de regering toch op een kleine meerderheid te kunnen rekenen. Ex-VVD'er Wybren van Haga zei vooraf dat hij de stikstofdiscussie eigenlijk onzin vindt, maar dat hij het kabinet wel zal steunen. Daarmee kan Rutte op in ieder geval 76 van de 150 Kamerzetels rekenen.

 4. Van grenzen aan de economische groei wil premier Mark Rutte niet spreken. "Heel veel kan als we allemaal inschikken. Dat zal de komende tijd moeten. We zijn de vierde economie van de wereld, we moeten veel slimmer omgaan met onze groei."

  Rutte zei dat in Nieuwsuur, na een dag vol nieuws over stikstofmaatregelen. Hij presenteerde samen met de ministers van Landbouw en Natuur, Infrastructuur en Wonen een eerste set plannen om bouwprojecten die stil liggen door de stikstofnormen weer vlot te trekken. Bij die presentatie sprak hij van "een crisis met een omvang die ik als premier nog niet eerder heb meegemaakt".

  Schellen van de ogen

  "We worden geconfronteerd met het risico van baanverlies en hoe gaan we de stikstof terugdringen, en toch ook weer bouwen. Dat is uiterst complex. We zijn er eind mei mee geconfronteerd en we hebben alles eerst moeten uitzoeken. Na de uitkomsten van ons onderzoek zijn bij ons in Den Haag de schellen van de ogen gevallen. Het aantal knoppen waar we aan kunnen draaien is beperkt."

  Dus wordt alvast de maximumsnelheid verlaagd naar 100 kilometer. Wel mag tussen 19.00 en 06.00 uur nog 120 of 130 worden gereden op plaatsen waar dat nu al mag. Rutte verdedigt zich tegen de kritiek dat het wel erg lang duurde voordat de VVD om was.

  "Het was niet zo dat we dat echt niet wilden doen. Auto's zijn ook vrijheid. We dachten aanvankelijk dat die verlaging weinig zou doen. Daarmee is tijd verloren. Met deze snelheidsmaatregel doen we niet alleen iets voor natuurgebieden, maar het laatste inzicht is dat het nationaal een breed effect heeft."

  Ook moest de maatregel volgens Rutte in een groter pakket terecht komen, dat kostte tijd. Bijvoorbeeld de maatregel dat de uitstoot van stikstof wordt verlaagd via veevoer met minder eiwit. Want hoe meer eiwit, hoe meer stikstof in de vorm van ammoniak er via mest vrijkomt.

  Natuurherstel

  Verder wil het kabinet bekijken hoe kleinere Natura 2000-gebieden kunnen worden samengevoegd of heringedeeld. Als het nodig is, kunnen zwakke gebieden hun beschermde status verliezen, denkt het kabinet. Die plannen leidden vandaag al tot kritiek bij de linkse oppositie en lijken een kansloze missie.

  Maar is Rutte er zeker van dat de aangekondigde maatregelen ook werken. Is dat gecheckt bij de Raad van State? "Je kunt niet bij de Raad van State checken of je maatregelen werken. Wij gaan met dit pakket de natuur herstellen. Verder gaan we de woningen bouwen die we moeten bouwen. Of het goed genoeg is, dat weten we nooit honderd procent zeker. We hebben er juridisch goed naar gekeken. We werken hiermee aan natuurherstel", zegt Rutte.

  De man die eerder het stikstofbeleid van de overheid onderuit haalde bij de Raad van State, Johan Vollenbroek, zegt dat premier Rutte weinig heeft geleerd en weer dezelfde fout maakt als in het verleden. Samen met zijn organisatie is hij zeker van plan om grote infrastructurele projecten juridisch aan te vechten als het zover is.

  Rutte geeft Vollenbroek gelijk. "Dit pakket van noodmaatregelen is nodig voor de bouw van wegen en huizen. Van alle opbrengst van de noodmaatregelen gebruiken we dertig procent om de natuur te herstellen en de bouw los te trekken. Verder is er een grote aanpak, binnen de provincies, maar ook nationaal. Dit zijn de eerste stappen. De vergunningen kunnen weer op gang komen. Zodra de wet door de Kamer is, kan de vergunningsverlening op gang komen."

  Maar zijn er echt grote veranderingen ingezet ten opzichte van het verleden? Wat zullen de boeren bijvoorbeeld moeten doen? "De vraag is hoe schikken we met ons allen in?", zegt Rutte. Veel boeren in de buurt van natuurgebieden die willen stoppen, zullen worden uitgekocht. "Dat zijn boeren die zelf willen stoppen. Maar mogelijk gaan we ook boeren vragen op een andere plek verder te gaan. En dat we andere maatregelen op leggen. Onvermijdelijk ook dwingende maatregelen", zegt de premier.

  Een kleinere veestapel is geen doel op zich, zegt Rutte. "Als ze stoppen leidt dat tot minder vee op die plek. Maar we willen ook dat boeren verhuizen waar ze geen schade opleveren qua stikstof. Allemaal complexe zaken, bestuurlijk. Dat hebben we niet zo maar geregeld."

  Balans

  Dat Nederland afstevende op een stikstofcrisis, was al jaren bekend. Heeft het kabinet niet zitten slapen? "De aanwijzingen waren er, dat hoor ik steeds. Maar die hele PAS is tot stand gekomen met brede politieke steun. Nu in mei werden we geconfronteerd met de uitspraak van de Raad van State, daarom steken we nu alles in het versterken van de natuur", zegt Rutte.

  Maar van een keerpunt wil hij toch niet spreken. "In die zin is het een keerpunt, dat wat betreft CO2 en stikstof we het in een klein land met zoveel ambities slim moeten organiseren."Rutte hoopt het land mee te krijgen. "De hoge welvaart, we willen door maar niet ten koste van de natuur, dus in goede balans."

  Bekijk hier het hele gesprek met premier Rutte.

 5. Jongeren van 18 jaar krijgen toch geen boekje met de Canon van Nederland uitgereikt. Minister Van Engelshoven heeft het advies gekregen om geen papieren overzicht van de nationale geschiedenis te laten maken. Er komen nu video's op internet, schrijft zij aan de Tweede Kamer. "Jongeren hebben de voorkeur uitgesproken voor een digitaal audiovisueel product."

  Het advies aan de cultuurminister komt van de stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP). Medewerkers van het CJP hebben uitgebreid gepraat met een groep van 17 jongeren tussen de 14 en 18 jaar over het plan uit het regeerakkoord. Daarin hebben de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie opgeschreven dat "de nationale canon wordt uitgereikt aan jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken".

  Fototoestel

  Over het algemeen blijken de jongeren, van vmbo tot vwo-niveau, het begrip canon niet te kennen, staat in het onderzoek. Ze denken bij het woord vooral aan een merk van een fototoestel of aan samenzang.

  Belerend

  Ook was er weinig enthousiasme voor het kabinetsplan. Het is belerend en nationalistisch, vinden sommige ondervraagden. "Geschiedenis is heel belangrijk, maar niet perse vanuit Nederlandse perspectief, lijkt mij", zegt een van hen.

  Ook willen jongeren liever op school over de canon leren dan in hun vrije tijd. "Via school is wel het meest effectief; het moet verplicht, anders doen we het niet."

  Zonde

  Het plan om een boekje te maken is afgeschoten, de jongeren zullen er vermoedelijk weinig mee doen. "Een boekje zou ik nooit doen. Dat blader je een keer door en verdwijnt het in de kast."

  Ook een USB-stick, een DVD of een podcast slaat niet aan. Het CJP concludeert dan ook: "Zolang er weinig behoefte bestaat aan een nationale canon bij jongeren is het overhandigen daarvan in welke vorm dan ook waarschijnlijk zonde van de investering."

  Maar, staat er ook, filmpjes op YouTube, bijvoorbeeld van #Poleritiek van Tim Hofman zijn wel een goede manier om "serieuze onderwerpen (zoals de vensters van de canon) interessant te maken".

  Minister Van Engelshoven kiest dus voor video's, die allereerst op de website van de canon entoen.nu worden geplaatst. En vervolgens worden ze verder verspreid, blijkt uit de brief. Het gaat om een aantal video's, maar details hierover zijn nog niet bekend.